Lägg till valuta

Varje land har sin valuta och givetvis vill man kunna ha olika valutatyper för att anpassa butiken efter det land som man skall vara verksam i.

För att du skall kunna lägga till en ny valuta klickar du på alternativet ”system” i ”huvudmeny” och sedan på ”lokalt” och efter det på ”Valutor”.

Nu ser du en lista över vilka valutor som du har inlagda i systemet. Klicka därefter på ”infoga”.

Nu ska du ange de uppgifter som den nya valutan behöver. När du är klar klickar du på ”spara”.

Ange standardvaluta

För att ange vilken valuta som skall vara standard klickar du på ”system” i huvudmenyn och sedan på ”inställningar”.

Därefter klickar du på ”ändra”-länken bredvid butikens namn i den lista som du nu har på skärmen.

Gå därefter till undermenyn ”lokalt” och under alter- nativet för valuta väljer du den valuta som du vill ha som standard och klickar sedan på ”spara”.