Installera OpenCart

1. Logga in i kontrollpanelen.

2. Klicka på Verktyg längst ned till vänster i menyn och välj sedan "OneClick installer".

Du presenteras nu med en ny vy. I denna vy kan du installera en ny applikation, hantera redan installerade applikationer och också ta säkerhetskopior på de applikationer du redan installerat.

För att installera en ny applikation, klicka på knappen "Installera ny applikation". Välj sedan den domän eller subdomän där du vill installera OpenCart på genom att klicka på den gråa rutan med de vita ränderna (notera att en domän med Linux krävs för OpenCart) och klicka slutligen på "Installera" i rutan för OpenCart.

När installationen är klar kommer du att få reda på administratörslogin och lösenord. Anteckna dessa uppgifter noga.