Ställ in din webbplats

Inställningar för olika webbplatstyper


Beroende på om du väljer Windows/IIS eller Linux/Apache finns ett antal inställningar att göra.

Linux/Apache
Under fliken "Avancerat" kan du välja att slå på mapplistning. Detta innebär att dina besökare kan se katalogerna i din webbplats om inga PHP- eller HTML-dokument finns för att visa information.

 

Windows/IIS

Under fliken "avancerat" kan du välja en rad inställningar, bland annat vilken version av .Net du vill använda för dina applikationer, vilken teckenuppsättning du vill använda för ASP, om du vill göra det möjligt för besökare att se din katalogstruktur om ingen ASP- eller HTML-sida finns för att visa information(Mapplistning). Du har även möjlighet att komprimera utdata vilket kan göra att sidan laddas snabbare.

 

När du ställt in allt till din belåtenhet, klickar du på knappen "Spara".