Hur installerar jag en ny applikation?

Med ett par musklick installerar du något av de verktyg vi erbjuder som en del av tjänsten. Här kan du se hur du går till väga.

Börja med att klicka på Verktyg > OneClick installer i kontrollpanelen.

Här kommer du se dina redan installerade applikationer (om det finns några) och kan installera en ny applikation genom att klicka på Installera ny Applikation.

Välj sedan vilken webbplats du vill installera applikationen på och välj en av applikationerna under kategorierna.

Starta installationen genom att klicka på Installera bredvid applikationene du vill använda.Vanliga frågor och svar

Vilka applikationer ingår i OneClick Installern?

Vad är Wordpress?

Vad är Joomla?