Besöksräknare (Counter)

Du kan enkelt lägga till en besöksräknare (counter) genom att dra in applikationen till din webbsida och sedan välja menyn "Hantera Innehåll": 

När du dragit applikationen till din webbsida kan du konfigurera den så den fungerar enligt ditt önskemål:

Exempelvis kan du ändra hur räknaren ska se ut:

Om du exempelvis väljer valet "Rulle" ovan så kommer det att se ut så här på din webbsida: