Ibland behöver du kunna lägga in egen kod eller en extern funktion i din webbplats. Detta gör du enklast genom att använda applikationen Inbäddad kod, som endast ingår i Website Builder +

Du kan enkelt lägga till applikationen genom att dra den till din webbplats. Öppna menyn "Innehållshantering" och dra Inbäddad till webbplatsen med din muspekare. Släpp applikationen där du vill placera den och dess funktion: 

När applikationen är placerad kan den konfigureras genom att du först klickar på ikonen med ett kugghjul: 

Ange sedan inbäddad typ (kod eller länk till extern funktion) och lägg sedan in koden eller länken till funktionen i dialogrutan. 

Till sist kan du välja CSS-typ för det inbäddade objektet.  Klicka sedan på "OK" nere i högra hörnet, eller "Avbryt" om du ångrat dig.

Kontrollera sedan att koden du lagt in fungerar som du förväntat dig. Om du inbäddar en extern funktion så kan du behöva kontakta leverantören för den externa funktionen om det inte fungerar som det skall.