Kontaktformulär

Ett kontaktformulär är ett enkelt sätt att ta emot meddelanden från besökare på din webbplats, och samtidigt slippa publicera din e-postadress. Applikationen för kontaktforumuläret finns under Innehållshantering: 

Dra Kontaktformuläret till var du vill placera det på din webbplats. Klicka sedan på skiftnyckeln i den placerade applikationen för att ställa in kontaktformuläret: 

En rekommenderad funktion är att aktivera notifikationsfunktionen. Detta gör du genom att klicka i kryssboxen under rubriken Notifiering och ange sedan den e-postadress du vill få notifieringar till och vilken rubrik brevet ska ha.  

Du kan därefter ändra de texter som visas före och efter att ett formulär skickats. 

Under fliken "Formulärelement" kan du lägga till, ta bort och ändra de olika element som utgör ditt formulär.  Exempelvis kan du ta bort fältet för telefonnummer, lägga till ett fält för en postadress, och så vidare, och också markera om fältet är obligatoriskt, alltså om en besökare måste fylla i det för att få skicka formuläret: 

Klicka på den rad som innehåller fältet du vill ändra. Klicka sedan på pennan under rubriken "Händelse" för den rad du vill ändra: 

När du ändrat fältet, klicka på "OK" nere i högra hörnet, eller klicka på "Avbryt" om du ångrar ändringen. 

När formuläret är klart visas det på din hemsida på följande sätt: