Vill du ha ett nyhetsflöde på din webbplats?  Det ordnar du via applikationen Nyheter. Du kan enkelt lägga till applikationen genom att dra den till din webbplats. Öppna menyn "Innehållshantering" och dra till webbplatsen med din muspekare. Släpp applikationen där du vill placera den och dess funktion: 

När du placerat applikationen på webbplatsen klickar du på kugghjulet i applikationen för att konfigurera den: 

Här kan du sätta rubrik ovanför nyhetsflödet, hur många nyheter som ska visas och hur de visas. 

Under fliken "Ändra inlägg" kan du skapa, redigera eller radera en nyhetstext: 

Genom att klicka på "Lägg till" kan du skapa en ny text i ditt nyhetsflöde: 

För att spara texten, klicka på "OK" nere i högra hörnet. 

När texten är publicerad syns den så här i listan över nyheter.

Du kan nu välja om nyheten ska vara aktiv (klicka i eller ur kryssrutan för respektive nyhet under rubriken "Aktiv"), redigera eller radera texten genom att markera den så den är grön och sedan klicka på respektive knapp beroende på vad du vill göra med den. 

Ett bra sätt att få spridning på webbplatsens nyheter är att låta andra prenumerera på dem via RSS.  Detta aktiveras under vyn "RSS-flöde": 

Ange titel på RSS-flödet, exempelvis "Nyheter från Firma XYZ AB" samt en kortare beskrivning av flödet. 

Klicka till sist på "Utför" när du är klar, eller ångra om du inte vill lägga in detta nu. Kontrollera också att kryssrutan bredvid "Aktivera RSS-flöde" är ikryssad. 

Här visas ett exempel på en nyhetsapplikation i en webbsida: