Återuppringning

Vill du göra det möjligt att be dina kunder kontakta dig? Med applikationen Återuppringning. Besökare till din webbplats kan där be dig kontakta dem genom att fylla i uppgifter som namn, telefonnummer och e-postadress.

Du kan enkelt lägga till applikationen genom att dra den till din webbplats. Öppna menyn "Innehållshantering" och dra till webbplatsen med din muspekare. Släpp applikationen där du vill placera den och dess funktion. Notera att denna applikation kräver ett bredare utrymme än vad kolumnen till höger och vänster normalt sett tillåter. 

När du placerat applikationen på webbplatsen klickar du på skiftnyckeln i applikationen för att konfigurera den: 

Ange var e-post med återuppringningsbegäran ska skickas,  vilken rubrik som formuläret ska ha och vilket meddelande besökaren till din webbplats får när denne fyllt i och sänt iväg sin förfrågan till dig. 

Under fliken "Formulärelement" kan du anpassa formuläret till att innehålla element som passar din webbplats bäst:

Här kan du ange om ett fält ska vara obligatoriskt, visas eller tas bort, eller lägga till ett nytt fält om så önskas.  Du kan byta etikett på ett fält genom att klicka på pennan på fältets rad och sedan byta namn på det: 

När du är klar med ditt fält, klicka på OK. Om du ändrat dig, så klicka på avbryt för att avbryta redigeringen.  När fältet är klart så visas det på detta sätt på din webbplats (OBS! Exempel!):