Hur tar jag reda på vilken nod i klustret jag har hamnat på?

För att vi bättre och snabbare ska kunna felsöka om du har problem så kan det vara bra att vi får reda på vilken nod i klustret du hamna på när du besöker din webbsida.

ASP.NET
I ASP.NET kan du lägga in följande på valfritt ställe i på din webbsida, t ex inom <head></head>-taggarna:

<!--//Current server: <%= System.Environment.MachineName %>-->

PHP

Se phpinfo som du kan skapa med koden 

<?php phpinfo(); ?>