Om ditt konto har stängts av så kan det finnas flera anledningar till detta:

  • Kontot har inte förnyats.
    Logga in i din kontrollpanel och kontrollera dina eventuella obetalda fakturor.
     
  • Kontot bryter mot avtalet
    Logga in i din mail och kontroller om du fått något ärende av oss, är kontot avstängt på grund av att det bryter mot avtalet så finner du mer information om detta i ett ärende skapat av oss.

De vanliga anledningarna till att ett konto är nedstängt är att en faktura inte betalats, vi skickar tre fakturor/påminnelser samt försöker notifiera via SMS om ett mobilnummer är angivet.

Om vi stänger av ett konto på grund av att våra avtalsvillkor inte följts så görs detta efter att vi har försökt komma i kontakt och ge kunden en chans att rätta till felen.

Det kan hända att någon blivit hackad vilket orsakar att det skickas spam eller att ett virus försöker sprida sig, dessa stängs av tills det är rensat på skadlig kod och förhoppningsvis säkrat.