Vilka portar är öppna i era brandväggar?

Brandväggsregler
Har du ett konto på vår delade miljö så är det följande brandväggsregler som appliceras på in- och utgående trafik.

Inkommande trafik
Endast portar knutna till de tjänster vi erbjuder är öppna, det är alltså inte möjligt för Websupports kunder att sätta upp egna tjänster.

Utgående trafik
Följande portar är öppna för trafik utåt, observera att vi inte gör några undantag på nedanstående regler.

Port Beskrivning
21/tcp FTP-trafik
22/tcp Secure Shell (SSH)
25/tcp SMTP (Utgående e-post)
37/tcp-udp TIME protocol
43/tcp Whois-uppslag
53/tcp-udp DNS-uppslag
80/tcp HTTP-trafik
110/tcp POP3-trafik
123/tcp-udp Network Time Protocol (NTP)
143/tcp IMAP-trafik
2195/tcp & 2196/tcp Apple push
443/tcp HTTP(S)-trafik
465/tcp SMTP(S) (Utgående e-post)
587/tcp Submission (alt. SMTP)
993/tcp IMAP(S)-trafik
995/tcp POP3(S)-trafik
1433/tcp MSSQL-trafik
3306/tcp MySQL-trafik
4567/tcp Diverse betalsystem (Klarna)
5999/tcp cvsup
8080/tcp HTTP-trafik (alt. HTTP)
11371/tcp OpenPGP HTTP key server