När börjar ni erbjuda nya tekniker som t ex senaste versionen av MS SQL eller PHP?

Vi försöker alltid att ligga i framkant med de senaste versionerna och teknikerna. Men alla uppdateringar måste alltid testas först och sedan så ska samtliga berörda kunder meddelas minst 2 veckor i förväg om förändringen kan påverka befintliga hemsidor.