Med less funktionen så kan du enkelt få fram informationen på ett lättläsligt sätt.

Låt oss säga att du vill se exakt vilka filer som finns i en mapp, då kan du med find och less få ut ett lättläsligt resultat av vad som finns i mappen: find . -type f | less