SSH-kommandon

Hur du loggar in via SSH

Att logga in via SSH Om du är en utvecklare eller mer avancerad användare som trivs bättre med ett terminalfönster än en webbläsare så är SSH (http://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Shell) säkerligen intressant för dig. Värt att notera Att logga in via SSH är något vi endast rekommenderar för avancerade användare. SSH-inloggningen är till för dig som vill överföra filer till eller från ditt konto med SFTP (http://en.wikipedia.org/wiki/SSH_file_transfer_protocol) eller SCP (http://en.wikipedia....

Hur du laddar upp filer via SSH

Att ladda upp filer via FTP är en sak, men det kan ibland vara problematiskt. Kanske beror det på din internetanslutning, eller på en brandvägg som ställer till problem på vägen. Genom att använda SSH för att överföra filer kommer du runt denna problematik. Som bonus är anslutningen krypterad vilket är ett stort plus jämfört med klassisk FTP som är okrypterad. Det finns två sätt att använda SSH för överföring av filer. Det ena är SSH File Transfer Protocol (http://en.wikipedia.org/wiki/SSH_fil...

Hur kopierar jag filer via SSH? (cp)

Du kan kopiera filer via ssh med hjälp av kommandot cp (copy) Du skriver cp filen/mappen du vill kopiera samt vart du vill kopiera den

Hur ser jag innehållet i mapparna? (ls)

För att se innehållet på ditt utrymme så använder du kommandot ls (list) ls används till att lista innehållet i en mapp, och beroende på växlar kan den även visa innehållet i mappen samt alla dess undermappar - l = Denna växel ger oss allt i en lång lista (list) - a = Denna växel visar alla filer. Anger du ett stort A så ser du inte . och .. men du ser fortfarande dolda filer (all files) - h = Denna växel ger oss mer lättlästa storlekar (human-readable) - t = Denna växel sorterar...

Vilken mapp är jag i? (pwd)

Om du inte vet vilken mapp du befinner dig i eller helt enkelt vill veta så kan du enkelt få reda på vart du befinner dig med kommandot pwd (print working directory) som säger vart du befinner dig.

Kan jag rensa upp mitt kladdiga SSH-fönster? (clear)

Du kan rensa upp ditt fönster genom att skriva clear

Kan jag få information om domäner via SSH? (whois) (dig) (host)

Det finns mycket information att hämta om domäner via SSH. Du kan köra kommandot Whois för att få reda på generell information om önskat domännamn, skriv bara whois följt av domännamnet du önskar information om. Med kommandot dig så kan du få reda på vilka namnservrar domännamnet svarar på, eller få reda på vilka mx pekare domännamnet har och liknande. Kommandot kan köras dig [domännamn], eller dig [pekare] [domännamn] Om du bara vill veta vad ett domännamn har för ip så kan du köra host [do...

Kan jag hantera databaser via SSH? (mysql)

SSH är ett väldigt bra sätt att både importera och exportera mysql databaser, med mysql kommandot så kan du göra både och: Exportera en MySQL db till fil: mysqldump -h [SERVER] -u [ANVÄNDARNAMN] -p [DATABAS] > dumpfil.sql Detta kommando exporterar din databas och sparar den som "dumpfil.sql" Importera en MySQL db från fil: mysql -h [SERVER] -u [ANVÄNDARNAMN] -p [DATABAS] < dumpfil.sql Detta kommando importerar din dumpfil till databasen, den kommer skriva

Hur flyttar jag filer via SSH? (mv)

För att flytta filer via SSH från en mapp till en annan så används kommandot mv (move) Du skriver helt enkelt mv filen du vill flytta samt vart du vill flytta den. T.ex: mv hej.txt textfiler/ kommer då flytta filen hej.txt in i mappen textfiler

Hur raderar jag filer och mappar? (rm)

För att radera filer och mappar så används kommandot rm (remove) Skriv rm följt av önskad mapp eller fil. Här kan du använda växlar som t.ex. -f som står för force, -r som står för recursive (tar även bort undermappar och dess innehåll)

Hur söker jag via SSH? (find)

Du kan söka med kommandot find och diverse växlar; - -type följt av f eller d letar filer eller mappar - -name namn på fil/mapp. - du kan även använda * t.ex. find -type f -name hej* letar efter alla filer som börjar på "hej"

Hur får jag tag på information om ett kommando? (--help)

Om du undrar vad ett kommando gör eller hur det används så kan du alltid skriva kommandot följt av --help. T.ex ls --help ger din information om kommandot "ls" (list)

Kan jag hitta specifik information i en fil? (grep)

Med kommandot grep så kan man söka efter exakta strängar i en fil. Låt oss säga att du har tre filer, du vet att i en av dessa filer så finns det en rad som lyder "hej", om du då skriver grep hej * -R så kommer den söka efter tecknen h, e och j i direkt följd efter varandra i alla filer och undermappar där du står. Detta innebär att båda rader nedan kommer matchas: "hej min käre vän" och även "hejsan, hur mår du?" Vill du söka efter en mening eller en fras med ett mellanrum i så lägger ma...

Hur skapar jag en mapp? (mkdir)

För att skapa en mapp så använder du kommandot mkdir (make directory) Skriv mkdir följt av önskat mappnamn.

Kan jag få information om filer via SSH? (wc)

Med kommandot wc så kan du med hjälp av växlar få ut information om en fil. Växlarna du kan använda tillsammans med wc är - -c som visar hur många byte filen har i storlek - -m som visar hur många karaktärer filen består av - -l som visar hur många linjer filen har. - -w som visar hur många ord filen innehåller t.ex wc -w cv.txt visar hur många ord som finns i filen cv.txt

Kan jag se vilka kommandon jag kört? (history)

Du kan se en lista på vilka kommandon du kört genom att skriva "history". Om du letar efter ett specifikt kommando du kört så kan du köra "history | grep någon-del-av-kommandot"

Kan jag förenkla läsningen av mina sökresultat? (less)

Med less funktionen så kan du enkelt få fram informationen på ett lättläsligt sätt. Låt oss säga att du vill se exakt vilka filer som finns i en mapp, då kan du med find och less få ut ett lättläsligt resultat av vad som finns i mappen: find . -type f | less

Kan jag resetta min anslutning helt och hållet? (reset)

Med kommandot reset så kan man återställa fönstret helt och hållet samt återansluta till servern.

Hur bläddrar jag bland mappar via SSH? (cd)

Du kan bläddra mellan mappar med hjälp av kommandot cd (change directory). Skriv cd följt av mappen du vill in på. för att gå bakåt ett steg skriver du cd .. (två punkter) Om du vill tillbaka till början så räcker det med att du bara skriver cd.

Hur skapar jag filer via SSH? (touch)

För att skapa en fil via ssh så skriver du touch följt av filens namn. T.ex. touch index.php skapar en fil som heter index.php

Hur redigerar jag filer via SSH? (nano) (vi)

Du kan redigera filer via ssh med hjälp av antingen nano eller vi, dessa textredigerare startar du antingen genom att bara skriva "nano" eller "vi", om du vill redigera en redan existerande fil med dessa filer så skriver du t.ex. nano index.html

Hur byter jag namn på en fil eller en mapp? (mv)

Likt när du flyttar filer så använder du kommandot mv (move) då detta även kan byta namn på filer och mappar. För att byta namn på en fil så skriver du mv filnamn nyttfilnamn och gör det samma med mappar. (Om du använder ett existerande mappnamn så kommer mappen att flyttas dit, den kommer ej skriva över den nuvarande mappen).

Hur hämtar jag filer från internet? (wget)

Med kommandot wget så kan du hämta filer från internet rakt ner till mappen du befinner dig i. Låt oss säga att du vill hämta senaste WordPress; du kan då skriva wget http://wordpress.org/latest.zip sen kommer den senaste versionen av WordPress laddas ner rätt in i ditt utrymme hos oss. Du kan även välja att spara filerna till ett annat namn med växeln -O, kommandot lyder då wget -O hejhej.zip http://wordpress.org/latest.zip och kommer spara latest.zip som hejhej.zip

Hur ändrar man rättigheter via SSH? (chmod)

För att ändra rättigheter på filer och mappar via ssh så använder du chmod, du kan även använda växlar som t.ex -r för att göra samma ändringar på undermappar och filer. Kommandot funkar såhär: chmod rättighet fil/mapp T.ex. chmod 755 public_html/ sätter rättigheterna på mappen public_html till 755 chmod 755 -R public_html sätter rättigheterna på mappen public_html samt allt dess innehåll till 755 Som standard använder vi 755 på mappar och 644 på filer.

Kan jag se innehållet i en fil utan att öppna den? (cat) (head) (tail)

Med kommandot cat så kan du se innehållet i filen utan att öppna en textredigerare. Skriv bara cat filnamn Du kan även använda kommandot tail så läser du dem sista raderna i filen, eller head för att läsa dem första raderna. För mer information om kommandot så kan du skriva cat --help respektive tail --help