Med kommandot grep så kan man söka efter exakta strängar i en fil.

Låt oss säga att du har tre filer, du vet att i en av dessa filer så finns det en rad som lyder "hej", om du då skriver grep hej * -R så kommer den söka efter tecknen h, e och j i direkt följd efter varandra i alla filer och undermappar där du står.


Detta innebär att båda rader nedan kommer matchas:
"hej min käre vän" och även "hejsan, hur mår du?"

 

Vill du söka efter en mening eller en fras med ett mellanrum i så lägger man in strängen mellan två citattecken, exempelvis: grep "käre vän" * -R

 

Tänk också på att kommandot är teckenkänsligt så ni kommer få olika resultat om ni greppar efter "käre vän" och "Käre vän".