För att se innehållet på ditt utrymme så använder du kommandot ls (list)

ls används till att lista innehållet i en mapp, och beroende på växlar kan den även visa innehållet i mappen samt alla dess undermappar

  • l = Denna växel ger oss allt i en lång lista (list)
  • a = Denna växel visar alla filer. Anger du ett stort A så ser du inte . och .. men du ser fortfarande dolda filer (all files)
  • h = Denna växel ger oss mer lättlästa storlekar (human-readable)
  • t = Denna växel sorterar efter senast modifierad (time)
  • r = Denna växel vänder på resultatet (reverse)
  • R = Denna växel listar även allt innehåll i undermappar (recursive)
  • p = Denna växel lägger till tecket / efter alla mappar

Så den vanligaste raden du lär köra för att lista innehållet i en mapp är

ls -lah

om du vill sortera efter senast modifierade filer så lägger du bara till växeln t

ls -laht

om du vill lista även allt i alla undermappar lägger du till växeln R

ls -lahR

om du vill ändra ordningen som allt visas på så kan du lägga till växeln r

ls -lahr

om du behöver lista enbart mappar så kan man använda sig av detta knep

ls -lp | grep "/"