Hur du laddar upp filer via SSH

Att ladda upp filer via FTP är en sak, men det kan ibland vara problematiskt. Kanske beror det på din internetanslutning, eller på en brandvägg som ställer till problem på vägen.

Genom att använda SSH för att överföra filer kommer du runt denna problematik. Som bonus är anslutningen krypterad vilket är ett stort plus jämfört med klassisk FTP som är okrypterad.

Det finns två sätt att använda SSH för överföring av filer. Det ena är SSH File Transfer Protocol (SFTP) som använder SSH som "bärare" av informationen. Det andra är Secure Copy (SCP).

Vi går här igenom båda varianterna.

SSH File Transfer Protocol (SFTP)

SFTP, som det också kallas, är implementerat i de allra flesta moderna FTP-klienter idag. Här ett exempel från Mac-klienten Transmit på hur man ansluter via SFTP:

Exemplet ovan visar tre saker du måste tänka på:

1. Ange ssh.websupport.se som serveradress, inte adressen till din FTP-server hos Websupport

2. Använd ditt SSH-konto för att ansluta via SFTP, inte för någon av de andra konton du kan ha (ftp, databas, e-post eller kontrollpanel).

3. Ditt lösenord är det du konfigurerat för ditt SSH-konto, inte för någon av de andra konton du kan ha (ftp, databas, e-post eller kontrollpanel).

I övrigt är anslutningen och funktionen precis som via FTP. Du kan ladda upp, ladda ned, radera och döpa om filer precis som vanligt. 

Secure File Transfer Protocol (SCP)

SCP är ett annat sätt att överföra filer till ditt Websupport-konto via SSH. Till skillnad från SFTP så finns SCP inte i alla FTP-klienter utan en särskild klient krävs. I Linux, vissa Unix-dialekter och i Mac OS X finns scp-klienten redan inbyggd som standard för dig som trivs i terminalen. Vill man hellre sitta med ett trevligt grafiskt gränssnitt rekommenderas Cyberduck för Mac OS X- och Windows-användare, alternativt WinSCP för Windowsanvändare.

Ett par exempel på hur du överför filer till ditt Websupportkonto medelst SCP i ett terminalfönster. OSB: Exemplen är utskrivna i kursiv stil och använder användarnamn och filnamn endast som exempel. I samtliga fall måste du använda dina egna uppgifter för att detta ska fungera.

scp filnamn 130928_sshkonto@ssh.websupport.se:

Laddar upp filen "filnamn" till huvudkatalogen i ditt Websupport-konto.

scp -r katalognamn 130928_sshkonto@ssh.websupport.se:exempel.se/public_html/

Laddar upp hela katalogen "katalognamn" med alla underliggande filer och kataloger till public_html-katalogen i ditt Websupport-konto.

scp 130928_sshkonto@ssh.websupport.se:exempel.se/public_html/filnamn .

Laddar ned filen "filnamn" från katalogen public_html till den katalog där du står när du kör kommandot.