Du kan söka med kommandot find och diverse växlar;

  • -type följt av f eller d letar filer eller mappar
  • -name namn på fil/mapp.
  • du kan även använda *

t.ex. find -type f -name hej* letar efter alla filer som börjar på "hej"