För att radera filer och mappar så används kommandot rm (remove)

Skriv rm följt av önskad mapp eller fil.

Här kan du använda växlar som t.ex. -f som står för force, -r som står för recursive (tar även bort undermappar och dess innehåll)