För att ändra rättigheter på filer och mappar via ssh så använder du chmod, du kan även använda växlar som t.ex -r för att göra samma ändringar på undermappar och filer. 

Kommandot funkar såhär:

chmod rättighet fil/mapp

T.ex. chmod 755 public_html/ sätter rättigheterna på mappen public_html till 755
chmod 755 -R public_html sätter rättigheterna på mappen public_html samt allt dess innehåll till 755

Som standard använder vi 755 på mappar och 644 på filer.