Du kan se en lista på vilka kommandon du kört genom att skriva "history".

Om du letar efter ett specifikt kommando du kört så kan du köra "history | grep någon-del-av-kommandot"