Med kommandot wc så kan du med hjälp av växlar få ut information om en fil.

Växlarna du kan använda tillsammans med wc är

  • -c som visar hur många byte filen har i storlek
  • -m som visar hur många karaktärer filen består av
  • -l som visar hur många linjer filen har.
  • -w som visar hur många ord filen innehåller

t.ex wc -w cv.txt visar hur många ord som finns i filen cv.txt