Likt när du flyttar filer så använder du kommandot mv (move) då detta även kan byta namn på filer och mappar.

För att byta namn på en fil så skriver du mv filnamn nyttfilnamn och gör det samma med mappar. (Om du använder ett existerande mappnamn så kommer mappen att flyttas dit, den kommer ej skriva över den nuvarande mappen).