Om du undrar vad ett kommando gör eller hur det används så kan du alltid skriva kommandot följt av --help.

T.ex ls --help ger din information om kommandot "ls" (list)