Fotogalleri

Ett fotogalleri är en trevlig funktion på vilken webbplats som helst. Du kan enkelt lägga till Fotogalleri-applikationen genom att dra den till din webbplats. Öppna menyn "Innehållshantering" och dra till webbplatsen med din muspekare. Släpp applikationen där du vill placera den och dess funktion:

När du placerat applikationen på webbplatsen klickar du på kugghjulet i applikationen för att konfigurera den:

Ditt fotogalleri visas till höger och de bilder du kan lägga till i galleriet till vänster. För att lägga till fler bilder, dra dem från vänsterkolumnen in i fotogalleriet och släpp bilden i den ordning där den ska visas.  Du kan även arrangera om befintliga bilder i galleriet genom att dra dem med musen och släppa dem i den ordning de ska visas. 

Under fliken inställningar finns flera saker du kan ändra på för att anpassa fotogalleriet till ditt tycke och smak: