Händelsekalender

Visa vad som händer i ditt företag med en Händelsekalender! Du kan enkelt lägga till applikationen genom att dra den till din webbplats. Öppna menyn "Innehållshantering" och dra till webbplatsen med din muspekare. Släpp applikationen där du vill placera den och dess funktion:

När du placerat applikationen på webbplatsen klickar du på kugghjulet i applikationen för att konfigurera den:

Sätt en titel på din kalender. Välj sedan hur många inlägg per sida som ska visas, om ett sammandrag av varje inlägg ska visas i översikten och om du vill dölja gamla händelser.  De två sista valen aktiverar du genom att kryssa i respektive kryssruta till vänster om texten för respektive val. 

Under rubriken "Ändra inlägg" lägger du in nya händelser i kalendern: 

Välj om händelsen ska vara aktiv genom att klicka i eller ur kryssrutan vid rubriken "Aktiv". 

Välj sedan start- och slutdatum samt start- och sluttider. 

Ange till sist en text om händelsen i fältet till höger om texten "Text". 

Du kan även bifoga ett dokument, exempelvis en PDF-fil med en inbjudan eller annat, genom att klicka på knappen "Lägg till dokument". 

När du är klar, klicka på OK, eller Avbryt om du ångrat dig. 

Din händelse visas nu i listan över händelser: 

Det är även en god idé att låta dina besökare prenumerera på din händelsekalender via RSS. Gå in i fliken RSS-flöde och aktivera RSS-flödet, ange en titel på ditt RSS-flöde och ange sedan en kortare beskrivning av flödet:

Klicka på OK för att avsluta konfigureringen av applikationen, avbryt om du ångrat dig.