Hur du automatiskt vidarebefordrar e-post

Att kunna vidarebefordra sin e-post automatiskt kan vara användbart i många situationer. Kanske har du många olika e-postadresser på många ställen och vill samla dom i en enda brevlåda, eller så har du flera e-postkonton här hos Websupport och vill samla ihop all e-post till enda brevlåda.

Börja med att logga in i kontrollpanelen. Klicka sedan på "E-post" i menyn och välj "Vidarebefordringar".

Klicka på "Lägg till" till höger.


1. Mata in den e-postadress vars e-post du vill vidarebefordra. 

2. I fältet till höger om rubriken "Vidarebefordra till" matar du in alla de adresser som ska få e-posten som vidarebefordras.

3. Klicka till sist på spara så är din vidarebefordring aktiverad!


Om du önskar ändra eller ta bort vidarebefordringen kan du antingen klicka på "Redigera" för att ändra vidarebefordringen, eller "Radera" för att ta bort den helt.

OBS: Vidarebefordring ifrån adress A till adress B kan ej testas genom att skicka e-post från adress B till adress A.