Tag bort förvalt e-postkonto (Catch-all)

Denna guide beskriver hur du tar bort ett förvalt e-postkonto där e-postmeddelande som skickas till icke-existerande adresser i din domän hamnar. Har du flera domäner hos Websupport måste du ställa in ett förvalt e-postkonto per domän.

1. Logga in i kontrollpanelen och klicka på E-post > Catch-All.

2. Välj webbplats (domän) och välj sedan om det förvalda e-postkontot för domänen ska vara aktivt eller passivt. Vill du avaktivera funktionen kontrollerar du först så rätt domän är vald i fältet Webbplats, sedan klickar du på "Inaktiv" och till sist på "Spara".

 

Vanliga frågor och svar

Ställ in förvalt e-postkonto
Skapa ett autosvar för din e-post
Hur byter jag lösenord på mitt E-postkonto?