Ställ in förvalt e-postkonto (Catch-all)

Denna guide beskriver hur du ställer in ett förvalt e-postkonto där e-postmeddelande som skickas till icke-existerande adresser i din domän hamnar (catch-all adress). Har du flera domäner hos Websupport måste du ställa in ett förvalt e-postkonto per domän.

1. Logga in i kontrollpanelen och klicka på E-post > Catch-all

2. Välj webbplats (domän) och välj sedan om det förvalda e-postkontot för domänen ska vara aktivt eller passivt. Vill du aktivera funktionen klickar du på "Aktiv" och anger sedan "förvald e-postadress" i fältet till vänster om domänen du tidigare valde:

Klicka till sist på "Spara" och funktionen är aktiverad!

 

Vanliga frågor och svar

Skapa ett autosvar för din e-post
Skapa ett e-postalias
Hur byter jag lösenord på mitt E-postkonto?
Tag bort förvalt e-postkonto