Redigera ett e-postkonto

I guiden för hur man skapar ett e-postkonto (se länk nedan) skapade vi ett e-postkonto. I denna guide ställer vi in kontot ytterligare.

Klicka på "Redigera" till höger om den e-postadress du vill redigera. 

Du får då upp detta fönster:

 

Här finner du alla kontots serveradresser samt ett formulär för att byta lösenord på kontot. Övriga flikar finner du guider till nedan. 

 

Vanliga frågor och svar

Hur du skapar ett e-postkonto
Skapa ett e-postalias
Skapa ett autosvar