Vill du sälja varor via internet? Använd då E-handelsapplikationen som ingår i Plus-paketet i Website Buildern.
Du kan enkelt lägga till applikationen genom att dra den till din webbplats. Öppna menyn "Innehållshantering" och dra till webbplatsen med din muspekare. Släpp applikationen där du vill placera den och dess funktion: 

När du placerat applikationen på webbplatsen klickar du på kugghjulet i applikationen för att konfigurera den:

Börja med notifieringsinställningarna. Ange affärens namn, beskrivning eller slogan och din e-postadress eller den e-postadress som ska fungera som avsändaradress. Därefter kan du redigera de olika textsträngar som finns, exempelvis för en beställningsbekräftelse, om en eventuell signatur ska läggas till sist i notifieringen och eventuella leveransvillkor. 
Prissättningen är en viktig del av din e-handelsapplikation. Förutom att ange valuta anger du också en standardmoms för din butik (du kan även ange individuell moms för produkter som kräver det, exempelvis böcker eller tidningar som har 6 procent moms i Sverige), om du vill stödja PayPal för betalning via VISA/Mastercard/PayPal-konto, postförskott eller förskottsbetalning. Du kan välja en, två eller alla tre alternativen: 

Har du flera produkter kan det vara bra att dela upp dem på olika produktkategorier. Som standard finns tre exempelkategorier som du kan ta bort eller redigera och döpa till vad som passar din butik bäst. 

Redigera en kategori genom att klicka på den så raden för kategorin är grön, välj sedan "Redigera kategori". Du får då upp följande dialogruta: 

Döp kategorin och skriv sedan en kort beskrivande text om vilken typ av varor som finns där. Klicka till sist på "OK" nere i högra hörnet när du är klar, eller "Avbryt" om du ångrat dig. 

Precis som kategorivyn (se föregående sida i denna guide) så finns det exempel på produkter upplagda i produktlistan:

Givetvis ska du här radera eller redigera alla de exempel som finns till att passa dina egna produkter som du vill sälja via din butik. Du kan också lägga in flera produkter som du inte vill sälja riktigt ännu, se då till att kryssboxen under rubriken "Aktiverad" för produkten inte är ikryssad.  Redigera eller lägg till en ny produkt genom att markera produkten och klicka på "Redigera produkt" alternativt "Skapa produkt" i fönstrets nedre kant:

Här anger du produktnamnet, en kort beskrivning av produkten och en längre beskrivning som mer i detalj beskriver produkten. Ange vilken eller vilka kategorier som produkten ska visas i, om du vill ha ett artikelnummer på produkten samt pris exklusive (netto) och inklusive (brutto) moms samt momssatsen för produkten i fråga. Som standard visas den momssats du konfigurerade i steg ett i denna guide.

Du kan även lägga in en produktbild från ditt bildbibliotek och sätta en titel på produktbilden. När du är klar, klicka på "OK" nere i högra hörnet, eller "Avbryt" om du ångrat dig.

När din butik är klar visas den så här på din webbplats (OBS! Exempel!):